אנחנו עיתונאים. עיתונות היא המקצוע שלנו.

ברוכים הבאים לאתר The Doo

The Doo הוא חלק מקבוצת The Car שפועלת כדי להגיש לך תוכן עיתונאי אמין, איכותי, וחף מניגודי עניינים ומניפולציות – תוכן שאפשר לסמוך עליו.

בהכירנו את חשיבות העיתונות החופשית לחברה דמוקרטית, ומתוך הבנה שרק עיתונאי חופשי ומשוחרר מלחצים כלכליים וממגבלות לא ענייניות יכול לפרסם מידע אמין לחלוטין, הצבנו בראש סולם הערכים שלנו את נקיון הכפיים ואת המקצוענות העיתונאית.

בקיצור:

עיתונאי The Doo הם עיתונאים שמקצועם הוא כתיבה עיתונאית.

חלקם בעלי ניסיון וידע מקצועי רב בתחומים שעליהם הם כותבים וחלקם נמצאים בהכשרה של המערכת ומחויבים לכללים שמפורטים כאן. מלאכתם – כתיבה וגם עריכה – כפופה אך ורק לכללי האתיקה של מועצת העיתונות.

אין לאיש מהם כל אינטרס כלכלי, חברתי או אחר אשר עלול להשפיע על מחויבותו לעיתונאות מקצועית ואובייקטיבית בלבד.

קבוצת העיתונאים הזו, כקולקטיב, היא גם המפעיל הבלעדי של האתר, ומאחורי הקלעים לא ניצב אף מו"ל נסתר, "בעל שליטה" כלשהו, משקיע, עמותה, ארגון פוליטי, גוף מסחרי או כל גורם אחר שהוא בעל אינטרסים שעלולים להשפיע על אופי הפעילות של האתר או על תכניו.

רקע:

עידן האינטרנט יצר מצב שבו כל אדם יכול להקים לעצמו אתר אינטרנט ולפרסם בו ככל העולה על רוחו. במקרה, או שלא במקרה, זהו גם העידן שבו מקצוע העיתונות דורדר אל שפל המדרגה על-ידי אינטרסים כלכליים ופוליטיים, "תוכן שיווקי" מתחזה במקומות רבים לתוכן עיתונאי (אף שאיננו אלא פרסומת קנויה), ומו"לים ובעלי הון עושים שימוש בכלי תקשורת כדי לקדם את האינטרסים המסחריים ו/או הפוליטיים שלהם.

רמיסת המקצוענות העיתונאית הביאה להידרדרות דרמטית באיכות תוצרתם של עובדי התקשורת. בזמנים שכאלה, גוף תקשורתי המחויב לחלוטין ליצירת תוכן אמין וחף מאינטרסים – ואך ורק תוכן כזה – הוא לא פחות מאשר גלגל הצלה עיתונאי וחברתי גם לציבור וגם לדמוקרטיה.

אנחנו מבקשים להיות גלגל ההצלה הזה.

בפירוט:

אמינות ומקצוענות מול כל השאר.

עיתונות חופשית היא אחד הנדבכים החיוניים ליצירת חברה דמוקרטית, הן בהבאת מידע חיוני לציבור, הן בהבטחת חופש הדיבור, והן בהענקת במה והד למגוון דיעות.

מקובל להניח, ובמידה רבה של צדק, שהעיתונות הישראלית אינה נרדפת או מושתקת על-ידי השלטון, ולכן היא יכולה וחופשית למלא את תפקידה בהבאת מידע אובייקטיבי ומגוון של דיעות לציבור.

אך לא צריך להיות חוקר תקשורת כדי להבחין שהתוכן שמוצג ברבים מכלי התקשורת מוטה לעיתים קרובות מידי על-ידי אינטרסים ואינטרסנטים, שיקולים לא ענייניים וחישובים שאינם עיתונאיים. אלה כמובן אינם מפורטים ולכן גורמים לכך שהציבור לא נחשף אל האמת כהווייתה.

בעבר התקיים גבול חד וברור בין תוצר עיתונאי אמיתי לבין מה שקרוי בלשון עכשווית ומעורפלת "תוכן שיווקי".

גבול זה הולך בשנים האחרונות ונעלם. כלי התקשורת, הנתונים ללחצים כלכליים, החליטו כי הדרך היחידה להתגבר עליהם היא צמצום מתמשך של תקציבי המערכות העיתונאיות והמשכורות המשולמות לעיתונאים. מו"לים רבים מוכנים לשלם שכר ראוי רק ל"טאלנטים" – ברובם דמויות שקנו את פרסומן במקומות אחרים ולאו דווקא בזכות כשרון עיתונאי.

במקביל, אנשי המקצוע שאמורים להביא לקוראיהם מידע ופרשנות עיתונאיים ומקצועיים בכל תחומי היום-יום – נשחקים ומוזנחים, וכתוצאה מכך מקצוע העיתונאי כמעט וחדל להיות משלח-יד שבו אפשר להתפרנס בכבוד, להתמקצע ולהתקדם מקצועית.

התוצאה הבלתי נמנעת היא שאדם הבוחר לעבוד כעיתונאי חשוף ללחצי פרנסה בלתי אפשריים אשר מסכנים את מקצוענותו, את ערכיו, ואת יכולתו לקיים את שליחותה ואת תפקידיה של העיתונות.

אל החלל המקצועי הזה מיהרו לחדור גורמים מסחריים המשקיעים הון עתק ביצירת "תוכן שיווקי", דהיינו "כתבות" המתחזות לכתבות עיתונאיות אך בפועל אינן אלא כלים לקידום אינטרסים מסחריים ופוליטיים.

צרכני התקשורת, ברובם המכריע של המקרים, אינם מיודעים על העירבוב הזה ולכן גם לא יכולים לברור את התוכן העיתונאי מתוך הקש המסחרי.

בהיות "התוכן השיווקי" זול וזמין הולך השימוש בו וגדל: בחלק ממערכות העיתונים בעבר, בהווה, וכנראה שגם בעתיד, נמצאים עיתונאים ועורכים תחת לחץ של בעלי הבית, המו"לים, להרבות בשימוש בתכנים שיווקיים, וגם להימנע מכתיבה העלולה לפגוע בגופים שמספקים אותם לעיתונות.

לעיתים זהו לחץ בוטה וגלוי, לעיתים לחץ עקיף ו"אפור", ולפעמים די בצנזורה העצמית של העיתונאי, החושש לאבד את מקום עבודתו אם יתעקש יותר מידי על עקרונותיו המקצועיים.

זהו אם כן המצב נכון לעכשיו: ההידרדרות במעמד העיתונאי, השחיקה ארוכת השנים בתנאי העסקתו, רכישת כלי תקשורת בידי אילי הון, התמוססות המתח החיוני בין המערכת העיתונאית לבין המערכת המסחרית ובעל ההון שהוא בעל כלי התקשורת, וההתפתחות האדירה של המדיה האינטרנטית יצרו מציאות שבה הציבור, ברובו המכריע, לא יכול עוד להבחין בין עובדה לבין דיעה, בין אמת לבין בדיה, ובין תוכן מקצועי המשתדל להיות אובייקטיבי וגלוי לבין תוכן שמעוות מתוך כוונה תחילה ובעורמה את המציאות, כדי לשרת אינטרסים נסתרים.

אתר The Doo מופעל ונכתב על-ידי מי שבחרו בעיתונות כמקצוע, על כל המשתמע מכך, ולכן אנחנו מתחייבים:

  • לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של כתיבה עיתונאית, ולפעול בהתאם לדרישות החוק ותקנון האתיקה המקצועית של העיתונות, כפי שנוסח על-ידי מועצת העיתונות.
  • ליצור עיתונות נטו. הכתיבה שלנו לא מושפעת ולא תושפע מאינטרסים כלכליים, פוליטיים או אחרים.
  • לפעול במקצועיות ומקצוענות על סמך הניסיון והידע שצברנו במשך שנים.
  • להפריד באופן מוחלט בין המערכת לבין אינטרסים כלכליים: תחומי הפרסום ושיתופי הפעולה המסחריים לא משפיעים ולא ישפיעו על הכתיבה שלנו בכל דרך שהיא.
  • להישאר עצמאיים לחלוטין. לא מסתתר ולא יסתתר מאחורינו אף מו"ל, משקיע, בעל הון או כל אדם אחר, זולת קבוצת העיתונאים הכותבת בו.

גם עיתונאי צריך להתפרנס

באתר The Doo משולבים כלים שונים שנועדו ליצור הכנסות לצורך תשלום משכורות לעיתונאים ולצוות, ולממן את תפעול המערכת. כלים אלה כוללים את המודלים המקובלים לפרסום – אך אין בהם כל סוג שהוא של "תוכן שיווקי" ושל פרסום סמוי. כל אלה מתופעלים על-ידי המחלקה המסחרית שלנו, המנותקת לחלוטין מן המערכת העיתונאית.

בעתיד, לאחר שנצליח לזכות באמונכם ובהערכתכם, אולי נבקש גם לגבות תשלום עבור חלק מן התוכן שיפורסם על ידינו. כך נוכל לאפשר לעיתונאים להתפרנס בכבוד, להעמיק את חרותם ומחויבותם המקצועית ולהשקיע את כל מרצם ביצירת תכנים איכותיים ומעניינים.

בינתיים, ככל שתתארחו אצלנו יותר כך תתעצם יכולתנו ליצור עבורכם עוד ועוד תוכן ראוי ומקצועי.

נשמח כמובן לכל הערה, תגובה, תלונה או הצעה לשיפור אשר יסייעו לנו להיות טובים יותר.

גלילה לראש העמוד